De Immentuin

Blaricum

Het begin

In 2011 begon Jan Goedkoop met een Bio-dynamische (BD) imkerscholing, later gevolgd door een gevorderden cursus en lerarenopleiding. Zijn bijen kwamen in Nederlandse natuurbouw kasten (ontwikkeld door Wim van Grasstek); later gevolgd door een ‘Einraumbeute’ (ontworpen door Albert Muller en de Fischermühle in Duitsland) en  twee oude simplexkasten omgebouwd tot natuurbouwkasten met grote ramen.

honderd jaar geleden nog de basis van de imkerij in het Gooi.

Beginnersfouten werden natuurlijk gemaakt. In het eerste seizoen (2011) zijn de volken nog met  mierenzuur en oxaalzuur behandeld ter bestrijding van de varroamijt. Hierna  is nooit meer ‘behandeld’ en werd het aan de  bijen overgelaten om middels natuurlijke selectie een evenwicht te vinden voor  het “varroaprobleem”. Tenslotte leven er gezond en wel vele volken in de natuur en in schoorstenen en muren die nooit behandeld zijn geweest.

De bijen en Jan bleken uiteindelijk niet echt gelukkig met de grote volumes van de natuurbouw kasten. In 2014 ontwierp en bouwde hij  zijn eigenTBH’s . Deze zijn gemaakt van grenenhout met een dikte van 27mm en hebben een inhoud van 70 liter. Het is mogelijk honingkamers op de kast te plaatsen. Van dit laatste is tot nog toe slechts een enkele keer gebruik gemaakt. De kast zelf geeft de bijen voldoende ruimte voor  honingberging.. 

Imkergeluk……..zwermen uit de kieps in de de TBH vrij hun nieuwe leven zien beginnen.

en daarna..…………….

volgden enkele spannende jaren, waarin door natuurlijke selectie heel wat volken verloren gingen mede als gevolg van het niet behandelen tegen de varroamijt.

To make a prairie
It takes a clover and a bee
One clover and a bee
And revery
The revery alone will do
If bees are few.   (Emily Dickinson)

Terugblikkend, zijn wij deze selectie periode relatief snel doorgekomen. Minimale imker-interventie, het openen van de bijenkast en het inspecteren van de raten, is daarbij van belang geweest. De kasten werden slechts twee of drie keer per seizoen (deels) geopend. Dit gaat eenvoudig doordat de latten afgedekt zijn met een wasdoek. Door het geringe aantal ‘inspecties’ zijn de volken beter in staat hun binnenklimaat (geur/nestwarmte en vochtigheid) te beheersen. Dit vermindert naar onze mening in belangrijke mate de stress.