De Immentuin

Blaricum


Een reactie plaatsen

Nieuw….in de St.Vitustuin

Een vrijgevige Blaricummer die anoniem wil blijven heeft de St.Vitustuin een nieuw hek aan de Kerklaan cadeau gedaan. Dit neemt niet weg dat de tuin voor ieder vrij toegankelijk blijft. U komt natuurlijk niet aan de bijenkasten en korven en gaat niet in de aanvliegroute van de bijen staan.
Ook de vijver met haar oeverbeplanting kon dankzij een groot aantal donaties worden gerealiseerd. Hierbij, mede namens de insectenwereld, veel dank aan alle goede gevers voor deze verrijking van de biotoop.
De winter kondigt zich aan, wat niet wegneemt dat wij ons verheugen op de komende bloemenweelde en de mooie momenten met de bijen en andere insecten die op het ‘strandje’ water komen halen. Vrijwel direct nadat de vijver gevuld werd kwamen de libelles er op af net als de salamanders. De Egel en de vogels komen er drinken.


Een reactie plaatsen

Kasten te koop

In 2014 bouwde ik 15 Top Bar Hives, naar eigen ontwerp, die mij goed geholpen hebben in mijn streven naar meer natuurlijk imkeren. Vijf verkocht ik er direct aan belangstellenden.

Nu zijn er opnieuw vijf in de aanbieding. Gebruikt weliswaar, maar in uitstekende staat.

€ 75 per stuk of €300 voor alle vijf samen.

Er zijn een aantal afzonderlijk opzetbare honingkamers bij. De kasten zijn voorzien van een eco-deksel voor betere isolatie. Verdere bijzonderen worden aan belangstellenden meegedeeld.

Reageren op jangoedkoop@me.com of info@immentuin.nl

tel 035 5384101Een reactie plaatsen

Natuurlijk Imkeren

Niet alles uit en in de natuur is nog natuurlijk. Wanneer wij er te veel aan knutselen gaat het natuurlijke er snel van af. Met imkeren gaat het net zo. En dan is het ook nog belangrijk wie er naar kijkt en met welke bril.
Wanneer je geen kunstraat gebruikt zit je dan meteen in het natuurlijk imkeren? Wanneer je niet aan zwermverhindering doet ben je dàn aan het natuurlijk imkeren? Wat is het eigenlijk dat natuurlijk imkeren?

Bekijk je het verhaal van Torben Schiffer dan weet je hoe de natuurbeschermer en wetenschapper die hij is er naar kijkt. Heel belangrijk is zijn zienswijze voor het behoud van de honingbij op termijn, respect voor de biodiversiteit en voor de eigenheid van de soorten. Maar je bent imker, wat moet je dan? Wanneer je daarover gaat nadenken zit je al snel met meer vragen dan je kunt beantwoorden.

Lode Devos van de Werkgroep Natuurlijk Imkeren geeft in deze video hele zinnige antwoorden in deze video van 38 minuten.


Een reactie plaatsen

Het verloren boek van de honingbij

Er zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar.

Maak 22,95€ over op rekening NL 26 TRIO 0776 4921 36 t.n.v. ondergetekende met vermelding van uw postadres. Wij sturen u dan direct een exemplaar, franco thuis.

Het verloren boek van de honingbij begint als een boek over bijen voor mijn kleinkinderen en eindigt met een inkijk in het natuurlijk imkeren zoals ik daar vijf jaar of meer geleden tegen aan keek.

De kinderen werden groter net als het belang van het natuurlijk imkeren. De herinnering blijft dierbaar.

Ik wens u veel (voor)leesplezier.

Jan Goedkoop


Een reactie plaatsen

De ware prijs van honing

Dit is de originele Duitse versie van het artikel van Torben Schiffer.

Sinds zijn presentatie op de BD-imkerdag in het voorjaar van 2018 en op het symposium “Learning from the Bees”in de zomer van dat jaar in Doorn, is Torben Schiffer ook in Nederland bekend. Samenwerkend met prof. Jürgen Tautz aan de universiteit van Würzburg en sinds het symposium ook met prof. Thomas Seeley heeft deze jonge wetenschapper, bioloog, docent en imker zijn onderzoek gericht op de natuurlijke levensomstandigheden van de honingbij en de gevolgen van de moderne intensieve imkerij voor haar voortbestaan. Een kennisgebied dat ons als imkers van de immentuin bijzonder interesseert. Torben schreef een uitgebreid artikel over zijn meest recente onderzoek:

De Nederlandse vertaling:


Een reactie plaatsen

De Actualiteit

Op deze pagina doen wij regelmatig verslag van belevenissen, projecten en realisaties binnen en buiten de Immentuin in relatie tot het natuurlijk imkeren.

Voor alle duidelijkheid: De Immentuin verkoopt geen producten en geeft geen cursussen. Wat wij wel doen?

Wij geven adviezen, begeleiden individuele imkers, plaatsen en verzorgen bijenvolken bij particulieren, bedrijven en instellingen. Kortom: iemand die bij ons aanklopt – imker of niet – is welkom en vindt altijd een willig oor. En meestal een passend antwoord.

Om een begin te maken geven we een opsomming van onze voornemens voor het nieuwe jaar (2021)_

  • De volken op de verschillende locaties hun natuurlijke selectie laten  doorzetten. 
  • De  nieuwe kasten, de Gooische TBH’s, bevolken. Ontwikkeling van de volken monitoren.
  • Drie nieuwe korven in een nieuwe bijen stal van Joep de Jong (zorgboerderij het Werckpaerdt in Blaricum) met zwermen van onze eigen bijen bevolken. 
  • Een eerste bankorf vlechten
  • Het uithollen van een eerste Klotzbeute voor plaatsing in de grote paardenkastanje in de St. Vitustuin.
  • Vergroting van de biodiversiteit in de St. Vitustuin door aanleg van een vijver met moeras, te beplanten met inheemse flora.