De Immentuin

Blaricum

Welkom

De imkerij de Immentuin bestaat tien jaar. In die tijd hebben we veel voorbij zien komen en dit is een aangewezen moment om van deze periode de belangrijkste leringen te delen. Vooral hebben we geleerd dat er zo veel is dat wij nog niet weten. Het “leren” zal wel altijd blijven en dat is een fijn vooruitzicht.

Inmiddels is de Immentuin uitgebreid met de inbreng van Hans Mohrman en Rikkie Plugboer. Beiden volgden de basis-cursus van de BD imkers in Renkum en op de Kraaybeekerhof in Driebergen. Hans is korfimker en Rikkie is naast haar imkerschap ook ….. ambassadeur biodiversiteit van de NBV en legt verbindingen tussen de zorg en de bijen.

De Immentuin: Imkeren met een ander uitgangspunt.

Wat niet anders is, is dat wij ‘werken’ met de gewone honigbij, de Huis,Tuin en Keuken (HTK) bijen, dus niet met carnica’s, of zwarte  bijen en vooral niet met de in onze ogen kunstmatige buckfast bijen. (Waarom? ….klik hier)

Waar mogelijk plaatsen wij onze volken zo ver mogelijk uit elkaar. Op verschillende geselecteerde locaties en per locatie ook op afstand en dan wel  op meer dan de 1,5 ‘corona’ meters. (waarom?….klik hier)

Onze bijen moeten het bij voorkeur helemaal zelf doen.  Een HTK bij is naar onze mening zelf het beste in staat  zich aan haar natuurlijke omgeving aan te passen. Door haar  genetische diversiteit weet zij gezond te blijven. Omdat wij niet behandelen tegen de varromijt geven we onze bijen wel alle tijd en ruimte om dit probleem zelf op te lossen. (Hoe doen wij dat?…. klik hier)

Onze ‘extensieve’ imkerpraktijk laat ook het ritme  van de seizoenen in de volken intact. Onnodige stress wordt zodoende voorkomen.  Samen met het inwinteren op eigen honing, zijn dit bewuste keuzes die een helend effect op de volken  hebben. Observatie van het vlieggat geeft ons veel informatie over het welzijn van het volk.

Samenvattend kunnen we zeggen dat de doelstelling van de Immentuin is: met respect voor de Imme  zo natuurlijk mogelijk Imkeren met weerbare, zelfverzorgende en aan hun omgeving aangepaste HTK bijen. Wij realiseren ons dat dit voor velen niet nieuw is. De pagina’s van deze site zitten voor hen dan vol van momenten van herkenning. Anderen, die vanuit een vaak jarenlange ervaring met de ‘gangbare’ imkerpraktijk hun omgang met de bijen vorm geven, vinden er mogelijk de inspiratie voor een liefdevolle benadering van het bijenvolk, de Imme.

Ons handelen als imkers wordt door de bij bepaald. Dit is een ander uitgangspunt dat mogelijk enige toelichting verdient. De verschillende pagina’s van deze site laten wel zien wat dit voor ons betekent. Dat wij hierin niet alleen staan zal duidelijk zijn. Het wetenschappelijk onderzoek naar de honingbij heeft wereldwijd veel nieuw inzicht geboden. Mensen van de wetenschap als Thomas Seeley en Jürgen Tautz hebben de laatste decennia door hun publicaties en boeken veel onderzoeksresultaten voor ons gewone imkers en natuurliefhebbers beschikbaar gemaakt. Van belangrijke publicaties houden we u op de hoogte.

De pagina ‘Actualiteiten’ is ingericht als een blog. Hierop zetten wij geregeld nieuwe artikelen, foto’s en ander nieuws betreffende de omgang met de bijen in hun natuurlijke levenssfeer en in soortgelijke, daarop gebaseerde, imitatie- omstandigheden zoals deze door imkers en natuurbeschermers (en bijenliefhebbers) worden gerealiseerd.